GAMES og vore gambiske partnere til eksamen

GAMES og vores indsats i Gambia været udsat for den mest omfattende, eksterne evaluering nogensinde. Den konstaterer, at vi har opnået imponerende resultater, men også, at vi skal samarbejde på nye måder, hvis resultaterne skal fastholdes. Dialogen om dét tager vi fat på med en rejse til Gambia i januar.

Af Jesper Heldgaard

I 2006, da GAMES blev dannet og indledte samarbejdet med Gambia Press Union (GPU), var GPU en lille og skrøbelig organisation med blot en enkelt ansat, og GPU’s frivillige kæmpede en brav kamp under svære omstændigheder under despoten Jammehs undertrykkende og meget pressefjendtlige styre. Et af GPU’s højeste ønsker var at etablere en uddannelse for journalister. Sådan én var der nemlig slet ikke i Gambia dengang.

I dag, 16 år senere, har Gambia fået sin egen journalistuddannelse. Den blev – med støtte fra GAMES – etableret i 2009 som GPU School of Journalism, der i 2017 blev udskilt som en selvstændig institution under navnet Media Academy for Journalism and Communication (MAJaC). GPU er vokset til ca. 10 ansatte, MAJaC har fem fastansatte undervisere, lige så mange teknisk og administrativt personale og endnu flere gæstelærere.

Det er en imponerende udvikling, GAMES’s partnere i Gambia har været igennem i løbet af de 16 år, konstaterer evalueringen, der også vurderer, at GAMES og de i alt ca. 10 millioner kroner, vi – sammen med vore partnere – har formået at tiltrække i Danida-midler via Civilsamfund i Udvikling (CISU), har spillet en helt afgørende rolle.

Men evalueringen konkluderer også, at de flotte resultater er truede, medmindre de tre partnere meget hurtigt finder nye måder at samarbejde på, der kan sikre, at både GPU og MAJaC finder alternative indtægtskilder og gør sig mindre afhængige af støtten fra Danmark.

Vi bad selv om en konstruktiv, kritisk evaluering

Det er vores nyeste projekt, ”GPU som fagforening og fortaler – for medlemmerne, medierne og demokratiet”, som evalueringsholdet har kigget nærmere på. Projektet modtog en bevilling på 2,9 millioner kroner fra CISU i maj 2019 og skulle have kørt til udgangen af 2021, men blev siden forlænget, først til udgangen af 2022, så til og med februar 2023. Når en organisation modtager en CISU-bevilling af den størrelse, er det et krav, at projektet evalueres, og at evalueringen foretages af et eksternt hold.

Vi og GPU var enige om, at vi ikke ’bare’ ønskede en evaluering, der kiggede på de opnåede resultater, men som også kastede et konstruktivt og kritisk blik på hver vores organisationer og vores måde at arbejde sammen på. Og som kom med anbefalinger til, hvordan vi kan gøre tingene bedre.

Med den dagsorden kontaktede vi den erfarne konsulent Lisbet Fich fra ’konsulentværket’, der var med på at kaste sig ud i opgaven. I Gambia fandt Lisbet Fich og GPU ved fælles hjælp frem til en lokal konsulent, Siyat Gaye, og så var holdet sat med Lisbet som teamleder.

Lisbet besøgte Gambia i sommeren 2022, evalueringsholdet gennemførte adskillige interviews, online og fysisk, studerede rapporter mmm., og i september kom deres første udkast til rapport, som vi alle kunne kommentere på, og så var den endelige rapport klar i september.

Vi er naturligvis begejstrede for, at den meget grundige og fyldige rapport konstaterer, at både GPU og MAJaC har opnået fornemme resultater i den periode, GAMES har eksisteret: ”GPU har leveret effektive og relevante resultater for sine medlemmer og for sine specialgrupper, for politikere, beslutningstagere og andre aktører,” hedder det f.eks. og: ”MAJaC har på imponerende vis bidraget til en professionalisering af mediesektoren og har opnået et ry for at levere uddannelse og træning af høj kvalitet.”

”A perfect storm”

Men samtidig beskriver evalueringen også en række problemer: F.eks. at både GPU og MAJaC har brug for at gøre sig mindre afhængige af støtten fra Danmark, og at der er brug for at tage den måde, samarbejdet mellem de tre partnere fungerer på, op til revision. Og det er jo i grunden ikke så underligt, i og med det aldrig rigtig for alvor er sket i de 16 år, samarbejdet er stået på, og hvor GPU og MAJaC er vokset eksplosivt, mens GAMES – mere eller mindre – er den samme lille organisation drevet af frivillighed.

Hertil kommer, at samarbejdet de seneste år – og altså de år, hvor det nyeste projekt har kørt – har været ramt af flere uheldige sammenfald, og det er dét, evalueringen kalder ’den perfekte storm’: For det første Covid-19, der betød, at langt de fleste planlagte GAMES-rejser til Gambia måtte aflyses i en periode på et par år. For det andet en total udskiftning over blot et år i ledelsen af og bestyrelsen for GPU. De to ting tilsammen er gået ud over det tætte samarbejde, den gensidige forventningsafstemning og tillid. Så det skal der meget hurtigt repareres på, anbefaler evalueringen.

Delegation til Gambia i januar

Den anbefaling tager vi naturligvis alvorligt, og det har ført til, at vi har søgt CISU om to måneders forlængelse af projektet frem til og med februar 2023 og om at bruge nogle af projektmidlerne til et fælles såkaldt retreat i Gambia i januar. 4-5 GAMES-repræsentanter rejser til Gambia i januar og deltager i retreatet, der kommer til at vare 3-4 dage og også får deltagelse af 10-15 repræsentanter for GPU og MAJaC. Med rejser også lederen af evalueringsholdet Lisbet Fich.

Målet er, at vi efter retreatet alle har et klarere billede af vejen frem, for hver især af de tre organisationer og for vores fremtidige samarbejde.

Bogholder / projektleder søges til Gambia-projekt

Har du lyst til at være med i maskinrummet på en lille, succesrig NGO, der støtter journalister og aktivister i Gambia? GAMES søger en ny projektleder / bogholder til finansiel og administrativ projektledelse.

Read More

Poeter sparker røv

Tre unge poeter var inviteret til Lars kursus om public speaking. Se her, hvordan de fremførte deres sociale eller personlige agenda med stor power og naturlighed.

Read More

Lyst og bæven: Public Speaking i Gambia

Lars har holdt kursus om public speaking for gambiske NGO-aktivister. Børnerim blev læst op, der blev illustreret, hvordan rytmiske taler kan danses, og der blev holdt taler om ikke at miste håbet.

Read More

40 studerende dimitterer fra MAJaC

40 studerende dimitterede den 12. november 2022 fra Medieakademiet MAJaC efter at have færdiggjort “Advanced Diploma Programme in Journalism and Communication”. Det fejrede de med et stort arrangement – se stemningsbillederne her.

Read More

Ny podcast om Gambias kamp for demokratiet

Vi er glade for at meddele, at vi har lanceret en podcastserie om Gambias kamp for demokratiet. For hvordan gik det egentlig til, at civilsamfundet i fællesskab væltede en diktator efter 22 år på magten? Hvad er mediernes rolle i opbygningen af et demokrati, og hvad skal der ske nu?

Read More

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *