GAMES råber op: Giv tid til udvikling

Jesper fremlægger GAMES’ høringssvar til CISU

Af Lars Møller

Jesper Heldgaard gav ikke kun Folketinget en opsang i sidste uge. Han var også pennefører for GAMES’ høringssvar til CISU.
Læs det her. Og se nederst, hvordan du selv kan være med. Indimellem kan du næsten høre, hvordan Folketinget fik læst og påskrevet af GAMES’ næstformand:

”Styrk Syd-aktører, ikke blot projekter og aktiviteter

’Foreningsdanmark’ bliver Danmark ofte kaldt, og ingen kan være i tvivl om, at det demokrati og det velfærdssamfund, Danmark i dag nyder godt af, står på skuldrene af de ufatteligt mange ’aktivister’, der – uden at kalde sig ’aktivister’ har lagt et utal af timer og engagement i menighedsråd, bestyrelser for vandværker, idrætsforeninger, brugsforeninger og meget, meget andet. Det er det, vi kalder et stærkt og ukueligt civilsamfund. Og det er det, mange udviklingslande savner.”

Vi kan gøre det bedre

”Danmark og danske civilsamfundsorganisationer gør en stor indsats for at styrke civilsamfundet i Syd. Men vi kan gøre det bedre. Alt for meget af støtten er projektstøtte rettet imod at finansiere aktiviteter. Aktiviteter er vigtige. Men det er, som læren fra ’Foreningsdanmark’ illustrerer, endnu vigtigere med stærke aktører: at foreningerne, NGO’erne eller hvad vi nu kalder dem, er stærke og kan føre aktiviteterne videre, når den danske støtte rinder ud.”

Pas på projektitis!

”Situationen er ofte den, at danske NGO’er søger projektstøtte og skal overbevise om, at den danske støtte vil gå til aktiviteter, der ikke ville blive gennemført uden den danske støtte. Der er strikse regler til at forhindre, at den danske støtte ’bare’ går til drift af partneren i Syd, og det er svært at søge støtte til aktiviteter, der har til formål at udvikle partneren som organisation. Det er på mange måder fair. Men konsekvensen er ofte, at det ’danske projekt’ bliver større end den Syd-NGO, der skal udføre det. Krav om at afrapportere om projektmidler og projektaktiviteter tapper partnerens kræfter, og det går ud over deres mulighed for at holde styr på egen økonomi og forening. Resultatet kan blive, at Syd-NGO’en direkte svækkes af projektet, og at operationen (læs projektet) lykkedes, men patienten (læs Syd-partneren) døde – eller blev efterladt i en ringere forfatning end før.”

Forslag til CISU og Danida

”Åbn mulighed for, at også mindre organisationer via CISUs udviklingspulje kan søge om støtte til partnerskabsaftaler – gerne op til 5 år – med deres partnere i Syd. Det vil:

  • Sætte fokus på den helt nødvendige kapacitetsopbygning af Syd-organisationer.
  • Skabe en fleksibilitet, der er helt nødvendig i fattige og konfliktramte lande, hvor konteksten kan ændre sig fuldstændigt fra dag til dag.

Det virker grotesk, at en organisations størrelse skal være kriteriet for, om den kan opnå programstøtte. For en lille organisation – både i DK og i Syd – kan projektstøtte på op til 5 mio. kr. betyde, at ’barnet er større end forældrene’, altså at projektet er større end de organisationer, der skal gennemføre det. Netop i sådanne situationer vil en partnerskabsaftale – der naturligvis også skal beskrive aktiviteter – være relevant.”

Folketinget fik læst og påskrevet

Jesper Heldgaard gav i sidste uge et indspark til Folketingets Udenrigsudvalg, da det holdt høring om en ny udviklingspolitisk strategi.

Her havde udviklingsminister Flemming Møller Mortensen inviteret bl.a. Jesper og civilsamfundet til at komme med input til, hvad den nye strategi skal indeholde.

Og det fik han også.

Jesper sluttede sit indlæg af med 3 bud og et forbud:

”Den nye strategi skal:

  • Fremme verdensmålene og de værdier, dansk udviklingssamarbejde gennem 60 år har hvilet på: At bekæmpe fattigdom og fremme menneskerettigheder, demokrat, bæredygtig udvikling, fred og stabilitet.
  • Italesætte udviklingssamarbejdet som en god investering.
  • Aktivt involvere og engagere danskerne – helt bredt.
  • Den skal IKKE spænde udviklingssamarbejdet for snævre danske interesser/inderigspolitiske dagsordener.”

Du kan se en video med Jespers indlæg og hele høringen her.

Vil du selv være med?

Så sæt kryds i kalenderen den 25. februar fra kl. 14.30-17.30.
CISU inviterer nemlig til en online konference for CISUs medlemsorganisationer og andre danske civilsamfundsorganisationer.

”På konferencen får I mulighed for at debattere og komme med input til indholdet i den nye udviklingsstrategi direkte til udviklingsminister Flemming Møller Mortensen”, skriver CISU.

Mød GAMES!

Josefine gik sidste år fra at være studentermedhjælper til at få en plads i bestyrelsen. Som det yngste medlem i bestyrelsen, giver hun GAMES et par nye briller at se igennem. Her fortæller hun lidt om overgangen til bestyrelsen, og hvad det har af betydning for både hende og organisationen. JOSEFINE GULBÆK OLSEN Jeg blev […]

Read More

En gråspurv blandt kanoner

GAMES’ næstformand, Jesper Heldgaard, var til høring i Folketinget om en ny strategi for udviklingsarbejdet. Folketingets Udenrigsudvalg havde bedt flere store kanoner inden for udviklingsarbejde – deriblandt Jesper – om at byde ind på en ny strategi inden den nuværende udløber i 2021.

Read More

GAMES har fået to nye studentermedhjælpere

GAMES har fået to nye studentermedhjælpere! De kommer til at udfylde to forskellige roller, og samtidigt supplere hinanden. Her følger en kort præsentation af dem begge.

Read More

GAMES og Gambia bogfører i skyen!

GAMES’ nye system til bogføring i skyen er i luften. Det gør det let at skabe overblik over og dele regnskab, bilag og andre dokumenter. Det er et stort skridt for online samarbejder, i en fysisk udfordret tid.

Read More

Gambias første frie valg starter til nytår

Gambia går ind i sit første valgår efter Jammehs fald i 2016. Det tegner sig til at blive et tumultarisk og skelsættende år for landets udvikling og fremtid.

Read More

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *